Guru Namasankeerthanam on Sunday, December 17 , Santa Clara, CA

Sri Satguru Seva Samajam

Event details

  • Sunday | December 17, 2017
  • 3:00 pm - 6:00 pm
  • 2300-2398 Walsh Ave, Santa Clara, CA 95051
  • 925 961 9999

Host: Sri Kamakshi Community Center (SKCC)